Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PACZYŃSKA

Aktualność danych:

PACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (167 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 890 osób, z czego:

890

kobiet

Męska forma nazwiska to PACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2077. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie71 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie45 kobiet

 • małopolskie93 kobiety

 • mazowieckie95 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie34 kobiety

 • śląskie167 kobiet

 • świętokrzyskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie28 kobiet

 • wielkopolskie140 kobiet

 • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).