Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PALECZEK

Aktualność danych:

PALECZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

105

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PALECZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie51 mężczyzn, 30 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: