Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PASEK

Aktualność danych:

PASEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (861 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 5378 osób, z czego:

2772

kobiety

2606

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PASEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie224 mężczyzn, 257 kobiet

 • kujawsko-pomorskie49 mężczyzn, 47 kobiet

 • lubelskie145 mężczyzn, 152 kobiety

 • lubuskie45 mężczyzn, 42 kobiety

 • łódzkie83 mężczyzn, 85 kobiet

 • małopolskie427 mężczyzn, 434 kobiety

 • mazowieckie301 mężczyzn, 299 kobiet

 • opolskie36 mężczyzn, 32 kobiety

 • podkarpackie341 mężczyzn, 342 kobiety

 • podlaskie13 mężczyzn, 18 kobiet

 • pomorskie42 mężczyzn, 44 kobiety

 • śląskie384 mężczyzn, 350 kobiet

 • świętokrzyskie226 mężczyzn, 243 kobiety

 • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie59 mężczyzn, 63 kobiety

 • zachodniopomorskie82 mężczyzn, 76 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: