Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PAWŁOWSKA

Aktualność danych:

PAWŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (4000 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27905 osób, z czego:

27905

kobiet

Męska forma nazwiska to PAWŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

21. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PAWŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1878 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2335 kobiet

 • lubelskie1172 kobiety

 • lubuskie758 kobiet

 • łódzkie2231 kobiet

 • małopolskie1343 kobiety

 • mazowieckie4000 kobiet

 • opolskie356 kobiet

 • podkarpackie822 kobiety

 • podlaskie574 kobiety

 • pomorskie1680 kobiet

 • śląskie1791 kobiet

 • świętokrzyskie889 kobiet

 • warmińsko-mazurskie927 kobiet

 • wielkopolskie2864 kobiety

 • zachodniopomorskie1389 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: