Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PEREIRA

Aktualność danych:

PEREIRA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

56

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PEREIRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).