Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PERZANOWSKA

Aktualność danych:

PERZANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (554 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 966 osób, z czego:

966

kobiet

Męska forma nazwiska to PERZANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2002. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PERZANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 kobiet

 • lubelskie9 kobiet

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie25 kobiet

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie554 kobiety

 • opolskie15 kobiet

 • podlaskie39 kobiet

 • pomorskie35 kobiet

 • śląskie41 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie75 kobiet

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: