Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PFITZNER

Aktualność danych:

PFITZNER – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

38

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PFITZNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).