Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PHAM

Aktualność danych:

PHAM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 876 osób, z czego:

360

kobiet

516

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2606. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2425. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PHAM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • mazowieckie49 mężczyzn, 39 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: