Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PHAN

Aktualność danych:

PHAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 361 osób, z czego:

139

kobiet

222

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.63.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2719. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PHAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie19 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: