Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PHI

Aktualność danych:

PHI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

5

kobiet

8

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2961. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2933. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: