Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PHILIPP

Aktualność danych:

PHILIPP – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

100

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PHILIPP w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie32 mężczyzn, 34 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).