Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PHILLIPS

Aktualność danych:

PHILLIPS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

112

kobiet

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PHILLIPS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie9 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: