Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PIÓREK

Aktualność danych:

PIÓREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (166 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1289 osób, z czego:

638

kobiet

651

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2328. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2290. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PIÓREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie83 mężczyzn, 83 kobiety

 • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn, 47 kobiet

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie19 mężczyzn, 21 kobiet

 • małopolskie58 mężczyzn, 54 kobiety

 • mazowieckie74 mężczyzn, 59 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie69 mężczyzn, 58 kobiet

 • pomorskie43 mężczyzn, 45 kobiet

 • śląskie41 mężczyzn, 45 kobiet

 • świętokrzyskie20 mężczyzn, 20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie37 mężczyzn, 37 kobiet

 • wielkopolskie87 mężczyzn, 63 kobiety

 • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).