Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PIOTROWSKA

Aktualność danych:

PIOTROWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (5505 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30777 osób, z czego:

30777

kobiet

Męska forma nazwiska to PIOTROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

19. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PIOTROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2076 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2362 kobiety

 • lubelskie903 kobiety

 • lubuskie782 kobiety

 • łódzkie2225 kobiet

 • małopolskie1323 kobiety

 • mazowieckie5505 kobiet

 • opolskie446 kobiet

 • podkarpackie884 kobiety

 • podlaskie1054 kobiety

 • pomorskie1716 kobiet

 • śląskie1850 kobiet

 • świętokrzyskie1343 kobiety

 • warmińsko-mazurskie1213 kobiet

 • wielkopolskie2706 kobiet

 • zachodniopomorskie1506 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: