Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PLUCIŃSKA

Aktualność danych:

PLUCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (645 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 2172 osoby, z czego:

2172

kobiety

Męska forma nazwiska to PLUCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1084. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PLUCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie118 kobiet

 • kujawsko-pomorskie91 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie92 kobiety

 • łódzkie292 kobiety

 • małopolskie109 kobiet

 • mazowieckie143 kobiety

 • opolskie23 kobiety

 • podkarpackie16 kobiet

 • pomorskie50 kobiet

 • śląskie189 kobiet

 • świętokrzyskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie21 kobiet

 • wielkopolskie645 kobiet

 • zachodniopomorskie133 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: