Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PNIOK

Aktualność danych:

PNIOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (325 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 416 osób, z czego:

220

kobiet

196

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2745. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PNIOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie153 mężczyzn, 172 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).