Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBŁOCKA

Aktualność danych:

POBŁOCKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (890 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1120 osób, z czego:

1120

kobiet

Męska forma nazwiska to POBŁOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBŁOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie42 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie8 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie890 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: