Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBIEDZIŃSKI

Aktualność danych:

POBIEDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POBIEDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBIEDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie49 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie17 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).