Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBIEGA

Aktualność danych:

POBIEGA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

122

kobiety

137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBIEGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie25 mężczyzn, 21 kobiet

  • świętokrzyskie61 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).