Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBOŻY

Aktualność danych:

POBOŻY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

75

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.69.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBOŻY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie58 mężczyzn, 37 kobiet

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).