Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBOCHA

Aktualność danych:

POBOCHA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (160 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 263 osoby, z czego:

134

kobiety

129

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBOCHA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie18 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie84 mężczyzn, 76 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).