Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBOJEWSKA

Aktualność danych:

POBOJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to POBOJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBOJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie10 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).