Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBORCZYK

Aktualność danych:

POBORCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

101

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBORCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie38 mężczyzn, 42 kobiety

  • mazowieckie16 mężczyzn, 22 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).