Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBORSKA

Aktualność danych:

POBORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (67 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

197

kobiet

Męska forma nazwiska to POBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2772. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie67 kobiet

  • mazowieckie12 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie17 kobiet

  • zachodniopomorskie43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: