Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBORSKI

Aktualność danych:

POBORSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 194 osoby, z czego:

194

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POBORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2747. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie72 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie12 mężczyzn

  • zachodniopomorskie41 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: