Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBROTYN

Aktualność danych:

POBROTYN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

64

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBROTYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie35 mężczyzn, 36 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).