Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBUDEJSKA

Aktualność danych:

POBUDEJSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to POBUDEJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBUDEJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • łódzkie15 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).