Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBUDEJSKI

Aktualność danych:

POBUDEJSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POBUDEJSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBUDEJSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • łódzkie14 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).