Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POBUDKIEWICZ

Aktualność danych:

POBUDKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 215 osób, z czego:

99

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POBUDKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie44 mężczyzn, 45 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).