Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCAŁUŃ

Aktualność danych:

POCAŁUŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (159 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

130

kobiet

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCAŁUŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie84 mężczyzn, 75 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).