Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCAŁUJKO

Aktualność danych:

POCAŁUJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (68 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

64

kobiety

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCAŁUJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie39 mężczyzn, 29 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).