Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCENTEK

Aktualność danych:

POCENTEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

43

kobiety

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCENTEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie11 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie15 mężczyzn, 20 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: