Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCH

Aktualność danych:

POCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

83

kobiety

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie27 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie14 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).