Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHŁOPIEŃ

Aktualność danych:

POCHŁOPIEŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (127 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 257 osób, z czego:

128

kobiet

129

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHŁOPIEŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie71 mężczyzn, 56 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).