Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHANKE

Aktualność danych:

POCHANKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

54

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHANKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • wielkopolskie36 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).