Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHEL

Aktualność danych:

POCHEL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

38

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie27 mężczyzn, 27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).