Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHMARA

Aktualność danych:

POCHMARA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (329 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 498 osób, z czego:

242

kobiety

256

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2724. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2685. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHMARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie174 mężczyzn, 155 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).