Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHOCKI

Aktualność danych:

POCHOCKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCHOCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHOCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).