Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHODAJ

Aktualność danych:

POCHODAJ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

117

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHODAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie22 mężczyzn, 28 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie54 mężczyzn, 40 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).