Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHOPIEŃ

Aktualność danych:

POCHOPIEŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (506 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1285 osób, z czego:

642

kobiety

643

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2324. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2298. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHOPIEŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 mężczyzn, 22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • lubelskie7 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie7 mężczyzn, 14 kobiet

 • małopolskie235 mężczyzn, 209 kobiet

 • mazowieckie9 mężczyzn, 18 kobiet

 • opolskie26 mężczyzn, 24 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • śląskie254 mężczyzn, 252 kobiety

 • świętokrzyskie39 mężczyzn, 25 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).