Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHOWSKA

Aktualność danych:

POCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to POCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie66 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).