Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHROŃ

Aktualność danych:

POCHROŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (443 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 719 osób, z czego:

371

kobiet

348

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2595. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2593. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHROŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 mężczyzn, 33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubelskie38 mężczyzn, 50 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie219 mężczyzn, 224 kobiety

 • mazowieckie7 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie14 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: