Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHRZĘST

Aktualność danych:

POCHRZĘST – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

66

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHRZĘST w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie23 mężczyzn, 29 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).