Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHWALSKI

Aktualność danych:

POCHWALSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCHWALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHWALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie9 mężczyzn

  • śląskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: