Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHYŁA

Aktualność danych:

POCHYŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: śląskim (19 osób), świętokrzyskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

69

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHYŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).