Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCHYLSKA

Aktualność danych:

POCHYLSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (102 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 458 osób, z czego:

458

kobiet

Męska forma nazwiska to POCHYLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2508. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCHYLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie102 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie9 kobiet

 • mazowieckie96 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • świętokrzyskie23 kobiety

 • wielkopolskie100 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).