Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCIĘGIEL

Aktualność danych:

POCIĘGIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

68

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCIĘGIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie37 mężczyzn, 39 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).