Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCICA

Aktualność danych:

POCICA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 241 osób, z czego:

110

kobiet

131

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie28 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie71 mężczyzn, 54 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).