Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCIEJ

Aktualność danych:

POCIEJ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

69

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCIEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie39 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).