Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCIEJOWSKA

Aktualność danych:

POCIEJOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to POCIEJOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCIEJOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 kobiet

  • podkarpackie7 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie14 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).